top of page

Symbolisme

1. Eve's punishment

 

De straf van Eva, voorgesteld zoals de schilderes het ziet: ‘vergroeid tot aan haar middel in de boom der gramschap, ten gevolge van de zondeval’. De vruchten die ze voortbrengt zijn ‘half-af’, en tot op heden is dit nog steeds het geval, het bestaan van de perfecte vrucht is veraf.

 

Door de jaren heen zal zij zich uit haar benarde toestand bevrijden, en mogen we dit vandaag emancipatie noemen.

4. Saviour II

 

Vroeg of laat zullen we weer aan een redding toe zijn, en iets of iemand moet dan de verlossing brengen. Op dit schilderij kregen we een tweede kans, symbolisch voorgesteld door een gekruisigde (tweede) verlosser, een hedendaags personage gekleed in T-shirt en gescheurde jeans, omgeven door satellieten en waarnemingstoestellen.

Ook hij kon de tijd niet terugdraaien.

 

Te laat…?

2. Nature and Evolution

 

Door de straf werd de mens gedoemd om te werken, en zich te voorzien in eigen onderhoud en bestaan. De ene op het land, de andere in de fabriek. Doch deze twee hebben in de loop der jaren bewezen, niet hand in hand te werken.

 

Op lange termijn zal de ene de andere kapot maken.

3. Technologie

 

In dit nieuwe millennium komt de technologie aan de macht, en zal voortaan onze toekomst bepalen. Op het schilderij zien we deze macht symbolisch afgebeeld door de kracht van twee paarden, dewelke mensenhanden leiden.

 

Links zien we een hand die de nacht optrekt, zoals een gordijn, deze voorstelling laat zien hoe wij in de toekomst kunnen beslissen of het dag of nacht zal zijn.

 

De rechterhand houdt zich vooral bezig met het inpalmen van de planeten.

De paarden rennen over een gemanipuleerde zee, (tot hier en niet verder) vandaar het aquarium effect.

 

Hoe moet dit verder? De tijd zal het uitmaken. Nog voor we beseffen, kan het te laat zijn.

5. Back to the past

 

Door de eeuwen heen weten we dat elke beschaving zich telkens weer opnieuw vernietigt.

 

Op dit schilderij zien we een afbeelding, in voorhistorische stijl, van wat zal overblijven na ons bestaan.

Wrakken van auto’s en een vliegtuig, met op de achtergrond de versteende wolkenkrabbers zijn hier de trieste getuigen.

Dit alles in één kader met de dinosaurussen en de voorhistorische vogels, dewelke hun eieren leggen in de overblijfselen van onze gifvaten.

 

Doorheen de tijd zal de geschiedenis zich blijven herhalen. 

Gallery

bottom of page